Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie1 október 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Second Webinar - 2018 Thematic Network cycle “Smart Healthy Age Friendly Environments” (09 October 2018, 16.00 CET - Access code :165 613 582 - Password: webinar2018)