Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie21 apríl 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Second webinar of the COVID-19 Clinical Management Support System on “Inherited arrhythmia syndromes and COVID-19” (23 April 2020)