Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие29 април 2016Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

So what? Experts draw lessons from across Europe on strategies to assess quality of care