Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas29 balandis 2016Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

So what? Experts draw lessons from across Europe on strategies to assess quality of care