Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem29 aprīlis 2016Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

So what? Experts draw lessons from across Europe on strategies to assess quality of care