Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie29 apríl 2016Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

So what? Experts draw lessons from across Europe on strategies to assess quality of care