Skip to main content
Public Health
Meddelelse26 April 2019Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

Special Eurobarometer on Europeans’ attitudes towards vaccination published