Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas26 balandis 2019Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Special Eurobarometer on Europeans’ attitudes towards vaccination published