Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem26 aprīlis 2019Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Special Eurobarometer on Europeans’ attitudes towards vaccination published