Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie26 apríl 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Special Eurobarometer on Europeans’ attitudes towards vaccination published