Skip to main content
Public Health
Nyhet26 april 2019Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

Special Eurobarometer on Europeans’ attitudes towards vaccination published