Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem18 septembris 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Speech by Health and Food Safety Commissioner Vytenis Andriukaitis at the kick-off meeting of the CHRODIS PLUS Joint Action on chronic diseases