Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie18 september 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Speech by Health and Food Safety Commissioner Vytenis Andriukaitis at the kick-off meeting of the CHRODIS PLUS Joint Action on chronic diseases