Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie19 november 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

State of Health in the EU: The European Commission and the OECD release ‘Health at a Glance: Europe 2020’