Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem28 novembris 2019Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

State of Health in the EU: shift to prevention and primary care is the most important trend across countries