Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie28 november 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

State of Health in the EU: shift to prevention and primary care is the most important trend across countries