Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie14 september 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Statement - 70th WHO Regional Committee for Europe: the Commission and WHO Europe strengthen partnership and health cooperation