Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas4 birželis 2021Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

The status of Appendixes E-I of IMDRF N48 under the EU regulatory framework for medical devices