Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem4 jūnijs 2021Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

The status of Appendixes E-I of IMDRF N48 under the EU regulatory framework for medical devices