Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie4 jún 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

The status of Appendixes E-I of IMDRF N48 under the EU regulatory framework for medical devices