Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas13 May 2022Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Study supporting the evaluation of the Directive 2011/24/EU to ensure patients’ rights in the EU in cross-border healthcare