Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa13 maj 2022Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Study supporting the evaluation of the Directive 2011/24/EU to ensure patients’ rights in the EU in cross-border healthcare