Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie13 máj 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Study supporting the evaluation of the Directive 2011/24/EU to ensure patients’ rights in the EU in cross-border healthcare