Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem12 decembris 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Summary of the 2016 annual reporting of serious adverse reactions and events for blood and blood components