Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie12 december 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary of the 2016 annual reporting of serious adverse reactions and events for blood and blood components