Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas21 vasaris 2019Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Summary of the 2017 annual reporting of serious adverse reactions and events for blood and blood components