Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie21 február 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary of the 2017 annual reporting of serious adverse reactions and events for blood and blood components