Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas10 sausis 2020Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Summary of the 2018 annual reporting of serious adverse reactions and events for tissues and cells