Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem10 janvāris 2020Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Summary of the 2018 annual reporting of serious adverse reactions and events for tissues and cells