Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie10 január 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary of the 2018 annual reporting of serious adverse reactions and events for tissues and cells