Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas8 lapkritis 2021Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Summary of the 2020 annual reporting of serious adverse reactions and events for tissues and cells