Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem8 novembris 2021Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Summary of the 2020 annual reporting of serious adverse reactions and events for tissues and cells