Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie8 november 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary of the 2020 annual reporting of serious adverse reactions and events for tissues and cells