Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas9 balandis 2019Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Summary minutes - Ad-Hoc Meeting between Stakeholders and representatives of members of the Competent Authorities on Substances of Human Origin Expert Group (CASoHO E0171