Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie9 apríl 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary minutes - Ad-Hoc Meeting between Stakeholders and representatives of members of the Competent Authorities on Substances of Human Origin Expert Group (CASoHO E0171