Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie10 august 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary minutes of the meeting of Competent Authorities for Blood and Blood Components (27-28 February 2018)