Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas18 lapkritis 2019Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Summary record - 14th Meeting of the Expert Group on Tobacco Policy established under Commission Decision C(2014) 3509 (15 October 2019)