Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa18 listopad 2019Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Summary record - 14th Meeting of the Expert Group on Tobacco Policy established under Commission Decision C(2014) 3509 (15 October 2019)