Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie18 november 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary record - 14th Meeting of the Expert Group on Tobacco Policy established under Commission Decision C(2014) 3509 (15 October 2019)