Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas2 May 2019Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Summary record - Expert Group on Tobacco Policy established under Commission Decision C(2014) 3509 - 13th Meeting (21 March 2019)