Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie2 máj 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary record - Expert Group on Tobacco Policy established under Commission Decision C(2014) 3509 - 13th Meeting (21 March 2019)