Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie12 júl 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary record - Subgroup on electronic cigarettes established by the Expert Group on Tobacco Policy. 4th meeting (7 May 2019)