Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas6 sausis 2022Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Summary record - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy (24 November 2021)