Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem6 janvāris 2022Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Summary record - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy (24 November 2021)