Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie6 január 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary record - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy (24 November 2021)