Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie27 máj 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary report - 21st Health Security Committee on COVID-19 outbreak