Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas5 birželis 2020Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Summary report - 22nd Health Security Committee on COVID-19 outbreak