Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem5 jūnijs 2020Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Summary report - 22nd Health Security Committee on COVID-19 outbreak