Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie5 jún 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary report - 22nd Health Security Committee on COVID-19 outbreak