Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas24 birželis 2020Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Summary report - 24th Health Security Committee on COVID-19 outbreak